Hỗ trợ khách hàng
0934789078 Hỗ trợ khách hàng

Du lịch Nha Trang

Du lịch Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy

Hành trình: Sài Gòn - Ninh Thuận
 • Di chuyển bằng ô tô
  Di chuyển bằng ô tô
 • Thứ 6 hằng tuần
  Khởi hành: Thứ 6 hằng tuần
 • 2 ngày 1 đêm
  Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Giá từ

3,200,000đ
4,300,000đ
Xem

Du lịch Nha Trang - Hòn Lao - Dốc Lết

Hành trình: Hồ Chí Minh - Nha Trang
 • Di chuyển bằng ô tô
  Di chuyển bằng ô tô
 • Di chuyển bằng máy bay
  Di chuyển bằng máy bay
 • Thứ 5; Chủ nhật
  Khởi hành: Thứ 5; Chủ nhật
 • 4 ngày 3 đêm
  Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá từ

3,410,000đ
4,400,000đ
Xem

Du lịch Nha Trang - Hòn Lao

Hành trình: Hồ Chí Minh - Nha Trang
 • Di chuyển bằng ô tô
  Di chuyển bằng ô tô
 • Di chuyển bằng máy bay
  Di chuyển bằng máy bay
 • Thứ 4 hằng tuần
  Khởi hành: Thứ 4 hằng tuần
 • 4 ngày 3 đêm
  Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá từ

3,300,000đ
Xem

Du lịch Nha Trang - Hòn Tằm - KDL Vinpearl

Hành trình: Hồ Chí Minh - Nha Trang
 • Di chuyển bằng ô tô
  Di chuyển bằng ô tô
 • Di chuyển bằng tàu thủy
  Di chuyển bằng tàu thủy
 • Thứ 2 hằng tuần
  Khởi hành: Thứ 2 hằng tuần
 • 3 ngày 2 đêm
  Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá từ

6,500,000đ
Xem

avatar
Xin chào
close nav